MENU

Werkgever

Verantwoordelijkheid van de werkgever

De werkgever (het bestuur/ bevoegd gezag) is en blijft verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de naleving van de wettelijke voorschriften. Ook als verantwoordelijkheden gedelegeerd zijn. Alleen in gevallen van grove nalatigheid of in gevallen van opzet, bijvoorbeeld willens en wetens een beveiliging omzeilen, kunnen medewerkers hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden.

Meer over aansprakelijkheid zie de voion uitgave vo-signaal aansprakelijkheid en verzekeringen.